Buddhist Publication Society

Sadržaj Veljačić Linkovi

Početak
 

Buddhist Publication Society (Buddhističko Izdavačko Društvo) neprofitno je društvo osnovano 1958. godine u Sri Lanki s ciljem da poruku Buddhinog učenja približi širem krugu ljudi. Izdanja BPS-a iskazuju gledišta theravado buddhizma, najstarije buddhističke tradicije koja kroz palijski kanon autentično prenosi učenje povijesnog Buddhe.

Od svog je osnutka BPS izdao stotine naslova koji pokrivaju širok raspon tema. Uvijek autentična, lucidna i pouzdana, ta izdanja pokazuju buddhizam kakav stvarno jest - dinamična snaga koja je u proteklih 2500 godina djelovala na prijemčive umove i koja izazove suvremenoga života odmjerava uvidom jednako primjerenim danas kao što je to bio u vrijeme svog nastanka.

Tri puta godišnje objavljuju se serije The Wheel i Bodhi Leaves. Knjižice iz serije The Wheel obrađuju teme u rasponu od osnova buddhističkog učenja do buddhističke filozofije, psihologije, duhovne prakse i primjene buddhističkih načela danas. Uključeni su također prijevodi Buddhinih govora popraćeni objašnjenjima. Boddhi Leaves je serija kraćih tekstova u kojima su izraženi osobni uvidi u buddhističko učenje. Stara izdanja obje serije mogu se nabaviti pojedinačno i uvezana.

Pored ovih knjižica, stalno je u porastu i broj knjižnih naslova. Oni obuhvaćaju standardne uvode u buddhizam, prijevode iz palijskog kanona i njegove komentare, radove o buddhističkoj praksi, te originalne suvremene prikaze buddhističke misli. Sveukupno, izdanja BPS-a čine opsežnu referentnu knjižnicu theravado buddhizma.

Sve informacije o BPS-u, naručivanju knjiga, članstvu u društvu, katalog naslova i on-line izdanja moguće je pronaći OVDJE.

Buddhist Publication Society