Sadržaj

Veljačić BPS Linkovi

Početak
  Sadržaj pojedinog naslova ukratko je predstavljen na zasebnoj stranici.
Tekstovi su priređeni u .rtf formatu i spremljeni u .zip datoteke.

PREGLED PALIJSKIH TEKSTOVA

Ovdje su dani originalni nazivi palijskih tekstova čiji se cjeloviti prijevod pojavljuje u nekom od gornjih naslova.

DIGHANIKAYO (Zbirka dugih govora)

SAMYUTTANIKAYO (Zbirka zasebnih cjelina)

KHUDDAKANIKAYO (Zbornik govora)